The Blog

pexels-rdne-stock-project-8292771

Zakup nieruchomości to skomplikowany proces, w którym łatwo można napotkać na różnego
rodzaju pułapki. Te pułapki nie tylko mogą opóźnić transakcję, ale również przysporzyć sporych
kosztów. Znajomość tych problemów i świadome ich unikanie może znacząco przyczynić się do
bezpieczeństwa i satysfakcji z dokonanego zakupu.

Niejasne zapisy dotyczące ceny

W umowach przedwstępnych sprzedaży nieruchomości kluczowa jest transparentność
finansowania, czyli ściśle określone terminy, kwota zadatku czy zaliczki na poczet ceny
nieruchomości, różnice w dopłatach do kredytów sprzedającego wpisanych do księgi wieczystej, transze ceny itp.

Brak informacji o obciążeniach i prawach osób trzecich

Ważne, aby przed umową u notariusza-zawierając umowę cywilno prawną opisać aktualny stan
prawny wynikający z zawartości księgi wieczystej, ale i też aktu nabycia nieruchomości i w
przypadku kredytu hipotecznego zaświadczenia z banku o aktualnej kwocie wierzytelności.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

  • Aktualny wyciąg z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów
  • W przypadku nieruchomości zabudowanych dodatkowo wypis z rejestru budynków
  • Decyzja o pozwoleniu na budowę
  • Pozwolenie na użytkowanie
  • Zaświadczenie o braku osób zameldowanych chwili zawierania umowy sprzedaży
  • Brak zarejestrowanej działalności gospodarczej w przedmiotowym budynku lub lokalu w chwili
    zawierania umowy sprzedaży zobowiązania podatkowe itp.

Przed decyzją o zakupie nieruchomości-kluczowe jest dokładne przeanalizowanie
dostarczonych dokumentów oraz treści projektu umowy.

„Gracjan Nieruchomości” oferuje wsparcie na każdym etapie transakcji, pomagając unikać
pułapek i dokonywać bezpiecznych zakupów.

Nieuwzględnienie klauzul dotyczących terminu przekazania nieruchomości

Określenie dokładnego terminu przekazania nieruchomości jest niezbędne, ale to wie każda
strona transakcji. Ważne, aby dokonując zakupu na rynku wtórnym zadbać o odpowiednie
zapisy w umowie sprzedaży zawierające przede wszystkim poddanie się rygorowi egzekucji co
do wydania nieruchomości przez sprzedającego w ustalonym w umowie terminie

Warunki odstąpienia od umowy

W przypadku finansowania nieruchomości kredytem hipotecznym często w umowach
przewidujemy otrzymanie negatywnej decyzji kredytowej klienta kupującego w wyznaczonym w
umowie terminie co w przypadku niezabezpieczonym w umowie jako warunek zakupu
skutkować może utratą zadatku.

Klienci „Gracjan Nieruchomości” kupują bezpiecznie przez wstępną weryfikację zdolności
kredytowej jeszcze przed podpisaniem umowy a w przypadku różnych zmian na rynku
finansowania nieruchomości zawierają umowę przedwstępną pod warunkiem otrzymania
pozytywnej decyzji kredytowej !!!

Wyposażenie sprzedawanej nieruchomości

W przypadku nieruchomości zabudowanych lub lokali mieszkalnych i użytkowych bardzo ważne
jest, aby umowa opisywała, że w ramach ceny sprzedawanej nieruchomości pozostaje
uzgodnione przez strony wyposażenie, które najlepiej wyszczególnić w załączniku do umowy
przedwstępnej sprzedaży i umowie sprzedaży nieruchomości.

Fakt: Wsparcie profesjonalistów z „Gracjan Nieruchomości” w procesie zakupu
nieruchomości ma znacząco zwiększyć bezpieczeństwo transakcji i pomóc uniknąć
wielu pułapek. Nasz zespół doświadczonych agentów specjalizujących się w obrocie
nieruchomościami zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie transakcji,
gwarantując pełne bezpieczeństwo i satysfakcję z dokonanego zakupu.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług !!

Porównaj oferty

Porównaj (0)